Sådan gør vi

Sådan gør vi

Vi blander og pumper selv beton fysisk på adressen. Dette gør vi med vores egen betonkanon (putzmeister). Via slanger pumper vi det ind i bygningen til hvor vi skal bruge det. Se evt. hvordan det foregår på Facebook

Slidlagsbeton blandes i forholdet 1:4 til passiv miljø klasse med en forventet trykstyrke på 25 MPa. Slidlagsbeton er beton med maksimal stenstørrelse på 8 mm. Slidlagsbeton har en speciel tilpasset kornkurve og har derfor en god udstøbelighed, hvilket gør den mere mørtelrig end ”almindelig” beton. Slidlagsbeton leveres i sætmål 40-200 mm og produceres med middeltrykstyrker fra 16 MPa til 35 MPa (målt efter 28 døgn ved 20oC). Leveres også i en jordfugtig version.

Vores blandemaskine kører på diesel og denne larmer lidt. Det er derfor en god ide at advisere naboer om larm og at vi fylder lidt ude ved blandeplads (kantsten/indkørsel).

Der bliver leveret grus og cement ud til kantsten. Vi bestiller altid lidt mere grus end det vi faktisk forventer at bruge, da lagtykkelse kan variere lokalt. Skulle der mod forventning ikke være grus nok vil ekstra kørsel blive pålagt/faktureret. Det er derfor vigtigt at vi kender lagtykkelsen nøjagtigt.

Grus bliver leveret af vognmand med stor lastbil. Det er derfor vigtigt at adgangsforhold er i orden og lastbilen kan komme til.

Vi har behov for at trække vand ud til blandeplads og strøm inde i huset/bygningen.

Vi leverer betongulvet med glittet/pudset overflade klar til trægulv/fliser osv. Dvs der hverken skal slibes eller spartles efterfølgende.

Koter aftales og afsættes på dagen. Det er derfor vigtigt at bygherre eller anden ansvarshavende person er til stede ved opstart. Typisk opstart vil være på den aftalte dato ca. kl. 08:00. Koter afsættes med selvnivellerende linjelaser som har en nøjagtighed på +/- 3 mm på 10 meter. Gulvet støbes i aftalt kote med en nøjagtighed på +/- 2mm målt på en 2 meters retskinne, som anvist i gulvbranchens standarder.

Det er vigtigt at afløb/unidrain osv. er monteret i korrekt kote/højde. Såfremt disse ikke er monteret korrekt kote kan der komme forsinkelser.

Betonmester inkluderer altid kantbåndsisolering i tilbud. Kantbåndsisolering er en option og kan fravælges. Vi anbefaler altid at man gør brug af kantbåndsisolering. Betonmester kan ikke gøres ansvarlig for evt. ujævnheder og/eller svindrevner langs vægge såfremt kantbåndsisolering undlades. Vælger byggeherre eller dennes håndværker selv at montere kantbåndsisolering
anbefaler vi at Uponor minitec eller tilsvarende anvendes. Eps (flamingo) kantstrimler godtages ikke med mindre disse er påmonteret/fastgjort i korrekt højde.

Betonmester anbefaler brug af plastik afdækning. Ved lave temperaturer samt høj fugtighed kan plastik afdækning evt undlades. Det støbte gulv afdækkes så snart betonen er træde tør (typisk næste morgen). På denne måde holdes fugten nede i betonen og hurtig udtørring undgås. Plastik afmonteres efter ca 14 dage. Anvendes kemi til hurtig udtørring kan plastik fjernes efter ca 3 dage.

Vi gør ekstra opmærksom på at temperatur, luftfugtighed samt solpåvirkning har stor indflydelse på hvornår plastik afdækning skal fjernes. Ovenstående er blot tænkt som vejledende.

Afdækning med plastik er en option og kan fravælges. Vi anbefaler dog altid afdækning da denne modvirker for hurtig udtørring, specielt hen over de varme sommermåneder. Hurtig udtørring kan resultere i svindrevner. Fravælges afdækning forpligter bygherre eller dennes håndværker til at vande gulvet med forstøver i de efterfølgende 3 dage. Betonmester kan ikke holdes ansvarlig for evt. svindrevner såfremt plastik afdækning undlades.

I vores tilbudsberegning tager vi typisk udgangspunkt i standard støbning. Standard støbning er vandret støbning af betonundergulv som er beregnet til montering af fliser, trægulv, vinyl, tyk PU-belægning eller lignende. Dvs en efterfølgende belægning som dækker og beskytter beton undergulvet.

Specielle støbning er:

 • Støbning med fald
 • Støbning i lagtykkelser over 100 mm
 • Alle udendørs støbninger
 • Støbning i forskellige niveauer
 • Hvor der efterfølgende skal påføres klar epoxy
 • Hvor der efterfølgende skal påføres et tyndt lag epoxymaling
 • Hvor der efterfølgende skal slibes og poleres
 • Støbninger til andre miljøklasser end Passiv
 • Støbninger til tung last
 • Støbninger til trafikbelastede områder
 • Støbning af pool bunde
 • Støbning på svalehaleplader
 • Steder med svære adgangsforhold
 • Pumpning over 60 m

Straks efter glitning og mens betonen er våd opskæres dilatations fuger. Dette er for at kontrollere evt. svindrevner. Såfremt beton revner vil den revne i netop fugerne. Fuger skæres med fugejern ud fra bygningens udformning (vægge, piller, stolper osv.). Alle forhold som kan ”skubbe” til betonen mens den hærder, skal tages i betragtning. Felter uden fuger må som udgangspunkt ikke være større end 6×6 meter

Når man arbejder med beton så er svindrevner nærmest uundgåelige.
Hos Betonmester har vi stor viden i “kontrolleret svindrevner”. Det er dillitationsfugerne som du ser på vores billeder. Kontrolleret revnedannelse er en videnskab i sig selv og kræver stor erfaring for at udføre korrekt. Vi tager alle tænkelige forholdsregler for netop at undgå svindrevner. Vi oplever desværre nogen gange at mindre svindrevner forekommer alligevel. Svindrevner er som udgangspunkt ikke farlige og svækker ikke konstruktionen.